14 Mayıs - 18 Mayıs 2024, Kişisel Sergi, "Imagination 2", Women's Art Association of Canada Dignam Gallery

Yer: 23 Prince Arthur Avenue, Toronto

Tarih: 14 Mayıs - 18 Mayıs 20242023 1-31 Ağustos, Kişisel Sergi, "Imagination 1", Toronto Library-Oakwood Art Center, Toronto

Yer: Toronto Library-Oakwood Art Center, Toronto/Kanada

Tarih: 01 Ağustos - 31 Ağustos 2023Sessizlik adlı solo sergi 18 Eylül-30 Eylül 2017'de Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere açılacaktır.

Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi Maltepe-İstanbul

Tarih: 18 Eylül - 30 Eylül 20172023 1-31 Ağustos, Kişisel Sergi, "Imagination 1", Toronto Library-Oakwood Art Center, Toronto

Yer: Toronto Library-Oakwood Art Center, Toronto/Kanada

Tarih: 01 Ağustos - 31 Ağustos 2023Sessizlik adlı solo sergi 18 Eylül-30 Eylül 2017'de Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere açılacaktır.

Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi Maltepe-İstanbul

Tarih: 18 Eylül - 30 Eylül 2017Güler Çağlar’ın “Parçalanma”Bahariye Sanat Galerisi (Kişisel sergi)

Bahariye Sanat Galerisi 11- 23 Mayıs tarihleri arasında sanatçı Güler Çağlar’ın ‘’Parçalanma ‘’sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı çalışmalarından şu şekilde sözediyor:

“Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey.” Necip Fazıl Kısakürek

Günümüz dünyası küreselleşme dünyasıdır. Bundan her bir şeyin küresel odaklı bir bakış açısıyla algılanıp, kavranması gerektiği anlamı çıkar. En büyük paradoks, özellikle bu çağda hiç bir şeyin evrensel ve bütüncül bir yapının parçası olamayacağı gerçeğidir. Çağımızda bilimden sanata, maddeden manaya, ahlaktan felsefeye, insandan topluma her şey kendi içinde bir bütün değildir artık. Bütünlük bilinci kuru bir hayalden başka bir şey değildir.

21. Yüzyılın insanı ve sanatçısı olarak sanatımın tek ve biricik odak noktası bu olgudur. Parçalanma ilişkilerde bağların erimesi, sınırların yok olmasıdır. Bu büyük kırılmayı kendi hayatımda yaşadığım gibi toplum ve kültür hayatında da yaşıyorum. Bilincimin parçalanmış aynasında gördüklerim çalışmalarımda parçalanmış imgelerle örülmüş eserlere dönüşmektedir.

Bu bir arayış mı? Değil. Bu reddedilemeyecek bir olgu. Her şey, herkes evinde sürgün, içinde sürgün, dünya da sürgün ve “yersiz, yurtsuz.”

Güler Çağlar

Sekizinci Uluslararası 360 dereceden aşk festivali Uniq Galeri, Maslak

Yer: Uniq Galeri, Maslak

Tarih: 13 Şubat - 13 Mart 2016Dar Cephe Art Galerisi, Yıl sonu sergisi, Kadıköy

Yer: Dar Cephe Art Galeri,Kadıköy

Tarih: 21-31 Aralık 2016Kasım 2014 Deniz ve Balik Ressamlar Dernegi Beyoğlu-İstanbul


Yer: Beyoğlu-İstanbul

Tarih: Kasım 201416-27 Haziran 2012 Deniz ve Balik Ressamlar Dernegi Beyoğlu-İstanbul

MEZOPOTAMYADAN YANSIMALAR

 

 

 

 

Ressam Güler Çağlar’ın “Mezopotamya’dan Yansımalar” isimli resim sergisi 11-21 Nisan 2012 tarihleri arasında Pirosmani Art Gallery’de sanatseverler ile buluşuyor.

Gece aynı zamanda bir güneştir der bir düşünür.Sözü biraz çevirirsek geçmiş aynı zamanda şimdide diyebiliriz. Biraz daha ileri gidersek, geçmiş, şimdi ve gelecek aynı şeydir. Tek bir zamandır diyebiliriz. Sanatçı Güler, bu sergisinde resimleri bu özdeşliğe ve örtüşüklüğe dayandırıyor.  Sergide, iç deneylere, doğaçlamalara ve çağrışımlara dayanılarak zaman, mekân, ahenk ve figür simgeleştirilerek birbiri içinde eritiliyor.

Bu tuallerde perspektif yok, paftalar arasında olağanüstü bir cesaretle oluşturulmuş geçişler var. Bu geçişler tıpkı bir gökkuşağı gibi resimdeki zenginlikleri birbirine bağlıyor. Bu resimler tarihin en bereketli uygarlığı olan Mezopotamya uygarlıkları ile bir bütünleştirildi.

Sanatçı Güler, resimlerinde; mühür baskıları, freskler, sunaklar, kanatlı , melez yaratıklar, Tanrı figürleri, griffinler, kanatlı diskler, kısaca bu uygarlıklara ait mitolojik ve astrolojik  sembolleri deforme ederek, çok farklı doğal malzemeler kullanarak resmin zenginliğine üç boyutluluğun zenginliği de ekledi. Bu malzemeler ve figürler kullanılırken yaratıcı akıl olağanüstü bir cesaretle kendini riske atmış ve ortaya çağrışım yüklü bir resim atmosferi çıkmıştır.

Bu çerçeveden bakıldığında Babilli mühür ustasıyla Ressam Güler Çağlar’ın elleri ve gözü ortaktır. Bu resimler ile mühür, mühür figürleri iki ayrı şey değil, aynı imgenin iki ayrı boyutudur. Böyle düşünüldüğünde bu resimler, Holografik izdüşümlerin arkasında sonsuzluğun türküsünü söylemektedir. Kendinizi bu resmin empatisine ekleyebildiğiniz zaman kendinizi bir kaleydeskop ekranında sonsuz bir es zamanlılıklar senfonisinin müziğiyle sanatsal bütünlük yaratabilirsiniz. Bu resimlerler beş duyuya ait, şimdiki zamanın perdesini yıkarak varoluşunuzun bütün ufuklarıyla süslü yeni bir anlam evreni oluşturabilir.

 

Yer:                 PİROSMANİ ART GALLERY

Sergi Süresi:  11- 21 Nisan 2012

Adres:             İstiklal Cad. Turnacibasi sok.11/A Beyoğlu,İstanbul 34433
İSTANBUL
 Yolu Işık Güzel Sanatlardan Geçen Kadın Sanatçılar Sergisi (Karma Sergi)

Yer:                 Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Sergi Süresi:  7- 19 Mart 2014